Edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna

Prowadzimy zajęcia taneczne (baletowo-taneczne), ruchu scenicznego, teatralne i plastyczne w szkołach, przedszkolach, domach kultury oraz różnego rodzaju fundacjach i stowarzyszeniach. Nasi doświadczeni animatorzy pracują z dziećmi i osobami dorosłymi niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym, ze schorzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.


Zajęcia taneczno-ruchowe

Ruch ciała wykorzystywany podczas zajęć prowadzi do wyrobienia nawyku prawidłowej postawy i rozwija cechy psychosomatyczne (zwinność, zręczność, refleks, orientację, koordynację ruchową, umiejętność podziału uwagi na większą    liczbę czynności).

Rozwój słuchu muzycznego i związany z nim ruch ciała ma ścisły związek z percepcją przestrzenną, twórczą wyobraźnią i słuchem rozpatrywanym w kontekście mowy.

Rytm wywoływany muzyką inspiruje ćwiczących do samodzielnego rozwiązywania zadań ruchowych, przełamuje wstyd w wyrażaniu rytmu swojego ciała przed innymi   – a zatem pomaga otwierać się na innych.

taneczno ruchowe

Kolonie dla dzieci

Od wielu lat podczas wakacji organizuję kolonie artystyczne, podczas których łączymy zajęcia ze wszystkich dziedzin sztuki. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy program warsztatów dostosują do zainteresowań i preferencji uczestników. A co najważniejsze bezpiecznie, zdrowo i radośnie spędzamy czas pod okiem wykwalifikowanych pedagogów!


Zajęcia teatralne

Warsztaty teatralne są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów w każdym wieku. Mogą w nich uczestniczyć nawet ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z teatrem.

Zajęcia pomagają nabrać pewności siebie podczas występów przed publicznością, otworzyć się przed grupą i odkryć skrywane aktorskie talenty. Podczas zajęć uczestnicy przechodzą szereg ćwiczeń z zakresu autoprezentacji oraz emisji głosu. Poznają techniki artystycznego wyrażania uczuć i emocji. Wykazują się kreatywnością i zaangażowaniem, tworząc własne scenki.


Zajęcia plastyczne

Zajęcia rozwijają umiejętności manualne i przybliżą różne techniki, rozwijają kreatywność i twórcze spojrzenie na otaczający świat. Podczas zajęć tworzone są niekonwencjonalne arcydzieła, głównie dlatego, że stosujemy niekonwencjonalne materiały.

zajecia plastyczne

 

Zajęcia arteterapeutyczne

Zajęcia Arteterapia to terapia poprzez sztukę, wspomagająca leczenie, jak również metoda rozwoju osobistego: choreoterapia – improwizacje ruchowe, teatroterapia: psychodrama, drama, pantomima, biblioterapia, muzykoterapia.

PARTNERZY